Siostry Klaryski

UBOGIE SIOSTRY ŚWIĘTEJ KLARY


Ubogie Sióstr św. Klary w Kaliszu są jedynym na terenie Polski klasztorem bezpośrednio związanym z Protomonasterem w Asyżu i stanowi maleńką cząstkę siedemnastotysięcznego Zakonu w świecie.

Założycielami Zakonu są święci Franciszek i Klara. W Niedzielę Palmową roku 1212, przed ołtarzem w Porcjunkuli Klara obiecuje posłuszeństwo Franciszkowi. Tym samym daje początek Zakonowi Ubogich Sióstr, potocznie klaryskom. Regułę napisaną przez św. Klarę zatwierdził Innocenty IV bullą Solet annuere 9 sierpnia 1253 r. Do Kalisza siostry przyszły w 1988 r. Klasztor został kanonicznie erygowany 11 sierpnia 1995 r. przez ks. bp. S. Napierałę. Zamknięto klauzurę papieską, a siostry otrzymały zgodę Kościoła na prowadzenie życia wg Reguły Pierwotnej św. Klary. Od tego momentu obowiązują je Konstytucje Generalne Ubogich Sióstr i oryginalna nazwa Zakonu - Ubogie Siostry św. Klary.

Duchowość

Duchowość św. Klary wyrosła z formy życia, którą przyjął i przekazał św. Franciszek. Jej istota zawarta jest w pierwszym rozdziale reguły św. Klary; radykalne zachowanie Ewangelii. Do cech najbardziej specyficznych charyzmatu należą: odłączenie od świata przez klauzurę papieską, ubóstwo i życie wspólnotowe. Oznacza to, że "Roślinka Serafickiego Ojca" pragnie dosłownie realizować ubóstwo indywidualne i wspólnotowe, utrzymywać się z pracy rąk własnych, funkcjonować bez stałych dochodów. Klara zaprowadza klauzurę papieską i odosobnienie, jakiego wcześniej nie znano w dziejach Kościoła. Inną cechą charyzmatu klariańskiego jest życie wspólnotowe: siostry razem się modlą, pracują i spędzają czas na rekreacji. Codzienne życie odznacza się cnotami franciszkańskimi prostotą i radością doskonałą. Wspomniane powyżej cechy sprawiają, że Klara zapoczątkowuje zupełnie nowy styl życia zakonnego, staje się prekursorką radykalnego modelu świętości konsekrowanej. W centrum duchowości klariańskiej jest nabożeństwo do Dzieciątka Jezus zwłaszcza w adoracji żłóbka i nabożeństwo do Męki Pańskiej oraz kult Niepokalanej.

Działalność

Ubogie Siostry św. Klary, prowadzą apostolstwo wyłącznie przez modlitwę i ofiarę. Kontemplacyjny charakter Zakonu sprawia, że siostry w atmosferze ciszy, samotności i w ewangelicznym wyrzeczeniu polecają Bogu wszelkie intencje Kościoła, świata oraz poszczególnych ludzi. Całkowicie ukierunkowane na modlitwę, która ma prowadzić do zjednoczenia z Bogiem, siostry wykorzystują do tego podane przez założycieli formy pobożności. Centrum dnia stanowi Eucharystia, każdy dzień przeplatany jest Liturgią Godzin, a kontemplacyjny wymiar Zakonu podkreśla dwugodzinna medytacja ranna i popołudniowa. Siostry kultywują różaniec i drogę krzyżową. Samo życie sióstr jest głoszeniem prymatu Boga i transcendencji osoby ludzkiej, stworzonej na Jego obraz i podobieństwo.

www.klaryski.com