Zespół folklorystyczny "PIWONICE"

Regionalny zespół folklorystyczny "Piwonice" powstał 16 maja 1973 roku, ale jego historia sięga lat 60 ubiegłego wieku i działalności licznych wówczas zespołów śpiewaczych.Od roku 1990 patronat nad zespołem objęła Parafia św. Gotarda.

Zespół może się poszczycić się setkami wystąpień, zarówno w Kaliszu, województwie, jak również na terenie całego kraju. Wielokrotnie brał udział w ogólnopolskich festiwalach i przeglądach zespołów folklorystycznych m.in. w Kielcach i Kazimierzu nad Wisłą. Otrzymał liczne wyróżnienia za twórcze kontynuowanie folkloru i jego popularyzację.

Repertuar Zespołu jest bardzo zróżnicowany. Jego podstawę stanowią pieśni i przyśpiewki zaczerpnięte z bogatych obyczajów Ziemi Kaliskiej, w tym niezwykły spektakl "Wesela kaliskiego", ale również pieśni religijne, patriotyczne, harcerskie oraz biesiadne.Ważnym atrybutem zespołu jest strój kobiecy, niepowtarzalny w swojej kolorystyce i bogactwie.

Zespół liczy 28 osób. Kierownictwo, od dnia założenia, niezmiennie sprawują:

  • Pani Aniela Witczak - odpowiada za organizację występów oraz czuwa nad autentycznością strojów;
  • Pan Kazimierz Zegarek - zgodnie z opinią etnomuzykologa dr Jarosława Lisakowskiego - "pierwszy, który ludowe pieśni kaliskie z wiejskich opłotków wyniósł na estradę".

Zespół skupia w swym kręgu ludzi, którym przyświeca wspólny cel – troska o pielęgnowanie i kultywowanie wielkopolskiej kultury, aby bezcenna tradycja nie zaginęła, ale przetrwała i świadczyła o tożsamości regionu.