Wiara i Światło

Nasza wspólnota skupia osoby niepełnosprawne, ich rodziny i młodzież, która każdą swą wolną chwilę poświęca osobie niepełnosprawnej. Naszym założycielem jest ks. Jacek Bochniak i prowadził on nas przez wiele lat, a Jego miejsce zajmuję teraz ks. Michał Będzieszak.

Pierwszymi odpowiedzialnymi za naszą wspólnotę byli mama Kamila i tata Włodek Sikorscy. Następnie tę odpowiedzialność powierzyliśmy Annie Dębskiej. Obecnie na jej miejsce została wybrana mama Beata Sosienko.

Nasza wspólnota spotyka się w każdą trzecią sobotę miesiąca o godz. 15.oo Oczywiście najpierw spotkanie rozpoczynamy wspólną Mszą Św. a następnie spotykamy się w salkach parafialnych, gdzie wspólnie rozważamy temat powierzony nam na dany miesiąc, rozmawiamy i bawimy się razem z naszymi niepełnosprawnymi przyjaciółmi. Nie tylko spotykamy się w salkach ale także bardzo często wyjeżdżamy na różnego rodzaju rekolekcje i sesje formacyjne po to, żeby spotykać się z innymi wspólnotami, by wymieniać się nowymi doświadczeniami czy spostrzeżeniami. Takie wyjazdy dodają nam wiary, sił i jeszcze większej otwartości na drugiego człowieka. W okresie lata wspólnie wyjeżdżamy na obóz, jesteśmy wtedy ze sobą cały czas możemy się jeszcze bardziej poznawać, uczyć się od siebie nawzajem a najwięcej uczymy się od naszych niepełnosprawnych przyjaciół.

Obecnie wspólnota liczy około 30 osób, raz jest nas mniej raz nas więcej ale jesteśmy i trwamy. Najważniejsze jest dla nas to, że możemy pomagać człowiekowi niepełnosprawnemu a właściwie być ze sobą i nawzajem się wspierać. Czujemy się ze sobą jak jedna, wielka, kochająca się rodzina, która może zawsze na siebie liczyć.