Stowarzyszenie Przyjaciół Zawodzia w Kaliszu

Stowarzyszenie Przyjaciół Zawodzia w Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Kordeckiego 3, tel. (0-62) 766 62 80

Z inicjatywy Ks. Proboszcza Bolesława Stefaniaka grupa mieszkańców z dzielnicy Zawodzie przy szczególnym wsparciu Państwa Grażyny i Jerzego Marciniaków postanowiła w roku 1995 założyć stowarzyszenie pod nazwą "Stowarzyszenie Przyjaciół Zawodzia" z siedzibą przy parafii św. Gotarda. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim I Wydziału Cywilnego, Sekcja Rejestrowa w Kaliszu.

Cele stowarzyszenia:
1. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju samorządności lokalnej w dzielnicy Zawodzie.
2. Troska o zachowanie dla potomności znajdujących się w tej dzielnicy zabytkowych obiektów historycznych (w szczególności grodziska, kościoła św. Wojciecha).
3. Upowszechnianie w społeczeństwie w Kalisza i całego Województwa Wielkopolskiego wiedzy o historii dzielnicy i jej tradycjach.