Rodzina Felicjańska

Kto może być członkiem Rodziny Felicjańskiej?
Członkami Rodziny Felicjańskiej mogą być osoby dorosłe żyjące w rodzinach lub samotnie oraz młodzież.

Wymienione osoby stają się członkami Rodziny Felicjańskiej poprzez dobrowolne zgłoszenie podyktowane pragnieniem służenia Bogu Kościołowi i sobie nawzajem w łączności ze Zgromadzeniem sióstr Felicjanek.

Cel Rodziny Felicjańskiej:
Członkowie Rodziny Felicjańskiej odpowiadając na wezwanie Kościoła, za przykładem bł. Marii Angeli Truszkowskiej, Założycielki Zgromadzenia sióstr Felicjanek, i zgodnie z duchem św. Franciszka z Asyżu, współdziałają z Chrystusem w duchowej odnowie świata, tak aby Bóg był przez wszystkich znany, kochany i wielbiony.

Zadania Rodziny Felicjańskiej:
1) Troska o pogłębianie wiedzy religijnej i życia wewnętrznego członków.
2) Pomoc modlitewna związana z różnymi aktualnymi sytuacjami i intencjami Kościoła i świata - często za przyczyną bł. Marii Angeli.
3) Świadczona sobie wzajemna pomoc w potrzebie.
4) Apostolstwo w swoim środowisku poprzez świadectwo życia.

Formy działalności grupy:
1) Spotkania tematyczne w formie katechezy, czy wykładu - tematyka związana z Rokiem Liturgicznym, duchowością, charyzmatem i historią Zgromadzenia, osobą bł. Marii Angeli, Założycielki itp.
2) Uczestnictwo we Mszy św. Specjalnie sprawowanej dla grupy.
3) Liturgia Słowa - dzielenie się Słowem Bożym.
4) Inne formy modlitwy wspólnej - Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, adoracja Najświętszego Sakramentu, czasem wspólna Droga Krzyżowa itp.
5) Modlitwa indywidualna w przyjętych intencjach - modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne.
6) Wzajemna pomoc w najbliższym otoczeniu - "apostolat miłości".
7) Apostolat świadectwa życia.
8) Pielgrzymki.

Liczba członków 50.
Wspólnota istnieje 12 lat.