Orkiestra Dęta OSP Kalisz - Piwonice przy parafii św. Gotarda

W dniu 25 października 1920r. z inicjatywy p. Antoniego Spychalskiego - założyciela Straży Pożarnej w Piwonicach zakupiono celem stworzenia orkiestry dętej 28 instrumentów muzycznych. Instrumenty przydzielono początkującym i zaawansowanym orkiestrantom. Od tego też momentu liczy się początek działalności Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej Piwonice, która działa już nieprzerwanie z wyjątkiem przerwy okupacyjnej 89 lat.

Pierwszym szefem nowo powstałej Orkiestry Dętej został druh Orlikowski Tomasz I, a kapelmistrzem ówczesny organista w kościele Św. Gotarda p. Władysław Królikowski.

Do wybuchu wojny, tj. do roku 1939 kolejnymi kapelmistrzami byli druhowie: Witczak, Krzywda, Matusiak i Orlikowski.

Po przerwie wojennej orkiestra wznowiła swą działalność. Jednym z inicjatorów w dziedzinie wznowienia działalności był i jest do dzisiejszego dnia druh Józef Gąsiorowski, któremu przyznano tytuł Prezesa Honorowego. Dyrygentem został wówczas druh Józef Matyjasz. Następnymi dyrygentami kolejno byli druhowie: Stanisław Dzwoniarz, Władysław Urbaniak, Bronisław Marczak, Jan Strapagiel, Andrzej Piotrowski, Edward Urbaniak, Antoni Nogaj. Obecnie dyrygentem orkiestry jest Paweł Skrzypiński, prezesem orkiestry i jednocześnie zastępcą dyrygenta - Edward Urbaniak Orkiestra liczy teraz 25 członków.

Działalność orkiestry na przestrzeni wielu lat charakteryzują liczne występy na różnych uroczystościach państwowych, kościelnych, tak na terenie miasta jak i innych miejscowości województwa wielkopolskiego (Piła, Chodzież, Krotoszyn. Kępno i innych), udziały w konkursach, przeglądach czy prezentacjach orkiestr dętych. Orkiestra jest nieodłączna częścią wielu imprez organizowanych przez społeczność lokalną jak festyny, jubileusze, święta kościelne, uroczystsi szkolne, strażackie itp., na własnym terenie jak i w miejscowościach ościennych.

Łączna ilość występów w skali roku wynosi średnio ok. 25 razy.

Warto wspomnieć, że Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej Piwonice uważana jest przez społeczność lokalną za część składową życia kulturalnego południowej części Ziemi Kaliskiej.

Orkiestra uświetnia uroczystości parafialne:
- udział w Procesji Rezurekcyjnej
- udział w Procesji Bożego Ciała
- udział w ogólnomiejskiej procesji od Wojciecha do Józefa dla uczczenia Patrona Miasta św. Józefa
- udział w okolicznościowych Mszach św. w Kościele św. Gotarda