Eucharystyczny Ruch Młodych

Początek Eucharystycznego Ruchu Młodych sięga roku 1914 Kongresu Eucharystycznego w Lourdes. Pierwsza nazwa to Krucjata Eucharystyczna. Od roku 960 Krucjata Eucharystyczna przybiera nazwę Eucharystyczny Ruch Młodych (skrót ERM). W parafii św. Gotarda ERM działa już od wielu lat. Zespala dzieci ze szkoły podstawowej, które spotykają się raz w tygodniu pod opieką siostry Katechetki by pogłębić swoją przyjaźń z Jezusem Eucharystycznym. Patronalne święto ERM to Uroczystość Chrystusa Króla. Dzieci z ERM przygotowują okolicznościową liturgię w Uroczystość Chrystusa Króla i w Wielki Czwartek.