Chór LIRA

TOWARZYSTWO ŚPIEWACZE "LIRA"
przy parafii p.w. św. Gotarda w Kaliszu


Dzieje Towarzystwa Śpiewaczego "Lira"

Najważniejszą data, jaką odnotowali kronikarze chóru, jest rok 1927, w którym to grupa chłopców pomagała śpiewać unisono panu organiście, Antoniemu Tomczakowi, w Kościele św. Gotarda. Z tej grupki utworzył się pierwszy chór męski liczący 16 osób. Działał on do 1929 roku. W tym samym roku powstał chór mieszany, składający się z 23 członków. Zespół ten przyjął nazwę "LIRA" i działał aż do wybuchu II wojny światowej. W latach 1939-1945 Kościół św. Gotarda jako jedyna czynna świątynia katolicka w Kaliszu, był miejscem w którym przy drzwiach zamkniętych śpiewały tylko na jednej niedzielnej mszy świętej połączone chóry z parafii: św. Gotarda, O.O. Franciszkanów, św. Mikołaja, św. Józefa oraz chór kolejowy "Harfa". Po wojnie ks. Michał Ślipek utworzył młodzieżowy chór żeński. W 1946 roku powstał również chór mieszany pod dyrygenturą organisty J. Kotka. W roku 1950 nowy dyrygent Henryk Seler utworzył z obydwu istniejących chórów jeden duży chór mieszany, najliczniejszy w Kaliszu, którym kierował do 1961 roku. Chór mieszany przejął dyrygent i organista Tadeusz Wróblewski, a w latach 1964-1970 utworzył chór męski, który zajął I miejsce w przeglądzie i konkursie chórów w Skalmierzycach w 1966 roku. W latach 1970-1988 dyrygent i organista Eugeniusz Kujawa prowadził istniejący na przemian chór męski i mieszany. W 1988 roku proboszczem parafii p.w. św. Gotarda i jednocześnie opiekunem chóru został ks. prałat Bolesław Stefaniak. Z jego inicjatywy reaktywowano chór mieszany, którego dyrygentem został Józef Czerniak. Chór ten działa do dnia obecnego. Chór "Lira" śpiewa podczas niedzielnych mszy św. w kościele p.w. św. Gotarda, a także bierze udział w uroczystościach parafialnych, m.in. odpustach, procesji Bożego Ciała, Pasterce, Triduum Paschalnym. Śpiewa też podczas uroczystości ogólno-miejskich, takich jak procesja "Od Wojciecha do Józefa" czy procesja Bożego Ciała. Tworzy też oprawę muzyczną ślubów i pogrzebów. Towarzystwo Śpiewacze organizuje co roku spotkania opłatkowe z opiekunem chóru i księżmi wikariuszami, spotyka się z okazji święta swojej patronki, św. Cecylii, śpiewa pieśni patriotyczne w święto Niepodległości. Uczestniczy także w życiu parafii np. biorąc udział w Misterium Męki Pańskiej.

Istotne wydarzenia z najnowszej historii chóru:
♫ nagranie kasety z pieśniami religijnymi, kolędami i pieśniami ludowymi (marzec 1996),
♫ wspólny występ z 33 chórami Diecezji Kaliskiej na mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem Papieża Jana Pawła II (04.06.1997),
♫ Jubileusz 75-lecia istnienia Towarzystwa Śpiewaczego "Lira" przy Kościele św. Gotarda (2002) i 80-lecia (2007),
♫ Uczestnictwo w Wielkopolskich Spotkaniach Chóralnych CARMEN SACRUM FESTIVAL (maj 2005; czerwiec 2009),
♫ Uczestnictwo w oprawie muzycznej Mszy św. inaugurującej X Międzynarodowy Kongres Józefologiczny w Sanktuarium św. Józefa Kaliskiego (27.09.2009) oraz podczas Eucharystii sprawowanej w trzecim dniu Kongresu (29.06.2009)
♫ pielgrzymko-wycieczki po kraju: Kłópka - Włocławek (lipiec 1998),"Szlak Piastowski" (październik 1998), Tarnowskie Góry - Częstochowa (lipiec 1999), Sanktuaria Maryjne: Licheń - Gietrzwałd - Święta Lipka (lipiec 2000), Częstochowa - Kraków - Zakopane (czerwiec 2003); Góry Świętokrzyskie (czerwiec 2004), Beskid Mały, Śląski i Żywiecki (czerwiec 2005), Gostyń i okolice (wrzesień 2005), Trójmiasto (czerwiec 2007), Krynica Górska (czerwiec 2008), Karkonosze (czerwiec 2009),
♫ podróże zagraniczne (artystyczne i pielgrzymki): Białoruś i Litwa (maj 1994; 2001); Ukraina (wrzesień 1994), Lourdes (maj 1995), Holandia (wrzesień 1995, 2000,), Włochy (wrzesień 1996), Czechy (maj 1998; 2002).