Apostolat Maryjny

Apostolat Maryjny przy parafii św. Gotarda w Kaliszu został założony jako pierwszy w diecezji Kaliskiej - przez Ks. Teofila Hermana Dyrektora Krajowego Apostolatu Maryjnego na życzenie Ks. prałata Bolesława Stefaniaka proboszcza parafii w dniu 17 VI 1990r. Przewodniczącą Apostolatu Maryjnego została Józefa Kujawa powołana przez ks. proboszcza. Apostolat Maryjny włącza się w życie parafialne i realizuje soje cele i zadanie ujęte w Statucie dla członków Apostolatu Maryjnego. Szerzy Kult Niepokalanej przez Cudowny Medalik. Członkowie Apostolatu Maryjnego czynnie uczestniczą w akcji charytatywnej parafii przez odwiedziny chorych w domach. Przygotowują liturgię Mszy św. Organizują czuwania modlitewne, biorą udział w czuwaniu modlitewnym i procesji od Wojciecha do Józefa dla uczczenia patrona miasta św. Józefa.

Spotkania formacyjne członków Apostolatu Maryjnego odbywają się zawsze 27-go każdego miesiąca o godzinie 16:00.