Akcja Katolicka

W dniu 15 stycznia 1998 r. odbyło się spotkanie założycielskie Akcji Katolickiej przy parafii p.w. Św. Gotarda w Kaliszu, w trakcie którego zebrani zostali zapoznani ze Statutem oraz celami i zadaniami Akcji Katolickiej oraz złożyli na ręce Parafialnego Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej deklaracje gotowości wstąpienia do stowarzyszenia. Od tego dnia rozpoczęła się działalność stowarzyszenia, które Uchwałą nr 40/1999 r. z dnia 16 listopada 1999 r. Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej zostało włączone w struktury Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej jako Oddział Parafialny Akcji Katolickiej przy parafii p.w. Św. Gotarda w Kaliszu,

Spotkania Oddziału Parafialnego Akcji Katolickiej odbywają się systematycznie w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 17,00, tj. po Mszy Św. o godzinie 16,00, z przerwą wakacyjną lipiec sierpień).

Dotychczasowa działalność Oddziału Parafialnego Akcji Katolickiej skierowana jest na:

    1) formację wewnętrzną członków Akcji Katolickiej poprzez konferencję Parafialnego Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej mające na celu pogłębiania i doskonalenie wewnętrznego życia duchowego członków stowarzyszenia;
    2) fundusz DAR SERCA" celem pozyskiwania środków z comiesięcznych zbiórek przed kościołem (1 Niedziela miesiąca), z którego udzielana jest pomoc najbiedniejszym i na inne cele charytatywne;
    3) organizowanie każdego roku w dniu 1-szego lutego (święto Najświętszej Marii Panny z Lourds "Dnia chorego" wraz z pomocą chorym w uczestniczeniu we Mszy Św. oraz poczęstunkiem przy herbacie;
    4) pomoc w rozprowadzeniu dwutygodnika "Opiekun",
    5) współudział w pracach świetlicy dla dzieci naszej parafii, w tym organizowanie w czasie ferii szkolnych zajęć sportowych;

6) Współudział w organizowaniu i uczestniczenie w uroczystościach i liturgii w ciągu roku, takich jak:
a) nabożeństwa różańcowe
b) Droga Krzyżowa w Wielki Piątek
c) czuwanie przy Grobie Pańskim w Wielki Piątek,
d) udział w procesji Od Wojciecha do Józefa