Styczeń

Komunikaty parafialne
Czwarta niedziela zwykła
29 stycznia 2012.

1. Dziś na Mszy św. o godz. 16.oo spotkanie dla dzieci z klas III szkoły podstawowej i ich Rodziców w sprawie Komunii św. rocznicowej.
O godz. 9.oo rozpoczęcie przygotowań do Sakramentu Bierzmowania dla klas II gimnazjum.

2. W czwartek 2 lutego święto Ofiarowania Pańskiego- Matki Bożej Gromnicznej. W tym dniu w kościołach święcimy świece. Msze św. w naszej parafii w święto Matki Bożej Gromnicznej o 7.3o, 9.oo, o godz. 10.15 w Piwonicach, po południu dwie Msze św. o godz. 16.3o oraz o 18.oo.
Jest to również Dzień Życia Konsekrowanego. Pamiętajmy w tym dniu o wszystkich osobach konsekrowanych o Siostrach Felicjankach i Siostrach Klaryskach, które swoje życie poświęciły Bogu i poprzez życie ukryte wypraszają wszelkie łaski dla całego świata. Msza św. w intencji Sióstr Felicjanek i Sióstr Klarysek w niedzielę 5 lutego o 7.3o

Dziś po Mszach świętych zgodnie z zarządzeniem Księdza Biskupa Ordynariusza zbierane będą ofiary za Zakony zamknięte – kontemplacyjne. W naszej diecezji są cztery takie zakony: Siostry Kamedułki w Złoczewie, Siostry Kapucynki w Ostrowie Wlkp., Siostry Karmelitanki na Niedźwiadach oraz Siostry Klaryski na terenie naszej parafii.

3. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Msze św. będą o 7.oo. o 17.oo dla dzieci oraz o godz. 18.oo. Spowiedź od godz. 16.oo, do chorych w domach pójdziemy od godzin porannych.

4. W Sobotę po Mszy św. o godz. 7.oo nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca. Zapraszamy.

5. W przyszłą niedzielę – 5 lutego o godz. 16.oo Msza św. z uczestnictwem dzieci klas II szkoły podstawowej i ich Rodziców wprowadzająca te dzieci do pełnego uczestnictwa we Mszy św.

6. Plan kolędy 29 stycznia - 4 lutego 2012r.

Komunikaty parafialne
III niedziela zwykła
22 stycznia 2012


1. Dziś po Mszy św. o godz. 16.oo spotkanie dla wszystkich, którzy w grudniu przyjęli Sakrament Bierzmowania i rozdanie zaświadczeń o przyjęciu tego sakramentu.
2. Pierwsze spotkanie dla kandydatów do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania z klas II gimnazjum w niedziele 29 stycznia na Mszy św. o godz. 9.oo
3. Spotkanie dla Rodziców dzieci klas III szkoły podstawowej w sprawie Komunii św. Rocznicowej w niedziele 29 stycznia o godz. 16.oo
4. Trwa Tydzień Modlitw o Zjednoczenie Chrześcijan – przewodnią myślą tego tygodnia są słowa: Przemienieni przez zwycięstwo Chrystusa.
5. Spotkanie Apostolatu Maryjnego w piątek 27 stycznia godz. 16.oo – serdecznie zapraszamy.
6. Polecamy prasą katolicką – dziś nowy numer Opiekuna.
7. Plan kolędy 23 - 28 stycznia 2012r.

Komunikaty Parafialne

II niedziela zwykła

15 stycznia 2012

 1. Dziś o godz. 11.oo dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 15 przedstawią Jasełka.
 2. Dzisiejsza Liturgia Słowa mówiła o powołaniu człowieka, wszyscy jesteśmy posłani. Zanieśmy błogosławieństwo Boga do naszych domów, zakładów pracy, szkół. Niech ono umocni nas w powołaniu.
 3. Dnia 17 stycznia będziemy obchodzili już po raz 15 Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce. Dzień Judaizmu jest jedną z inicjatyw Episkopatu Polski. Jego celem jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także modlitwa i refleksja nad związkiem obu religii. Główne nabożeństwo w katedrze kaliskiej o godz. 18.3o
 4. W środę 18 stycznia rozpocznie się Tydzień Modlitw o Zjednoczenie Chrześcijan. Trwać będzie do 25 stycznia.
 5. Wszystkim Babciom i Dziadkom z racji ich święta, które obchodzić będziemy w tym tygodniu składamy najlepsze życzenia i pamiętamy w naszych modlitwach o nich.
 6. Spotkanie dla wszystkich, którzy w grudniu przyjęli sakrament bierzmowania i rozdanie zaświadczeń o przyjęciu tego sakramentu będzie w niedzielę 22 stycznia na Mszy św. o godz. 16.oo.
 7. Pierwsze spotkanie dla kandydatów do bierzmowania (klasy II gimnazjum) będzie w niedzielę 29 stycznia na Mszy św. o godz. 9.oo
 8. Spotkanie dla Rodziców dzieci z klas III szkoły podstawowej w sprawie komunii św. rocznicowej 29 stycznia o godz. 16.oo
 9. Spotkanie wspólnoty wiara i światło w sobotę o godz. 15.oo
 10. W dalszym ciągu można składać podpisy protestu w sprawie nieprzyznania Radiu Maryja i Telewizji Trwam częstotliwości na multipleksie.
 11.  Plan kolędy 16 - 21 stycznia 2012r.

 

Komunikaty parafialne

Święto Chrztu Pańskiego

1. W święto Chrztu Pańskiego kończy się liturgiczny okres Bożego Narodzenia. W Polsce jednak jest dawny zwyczaj kończenia tego czasu świętem Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej) 2 lutego – dlatego do tego czasu można zachować szopkę w kościele i śpiewać kolędy.

2. Dziś na Mszy św. o godz. 16.oo dzieci przygotowujące się do I spowiedzi i Komunii św. odnowią przyrzeczenia chrzcielne - przychodzą razem z Rodzicami i przynoszą świece.

3. Obchodząc pamiątkę chrztu Jezusa pomyślmy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Popatrzmy dziś na chrzcielnicę, aby podziękować za dar dziecięctwa Bożego, ale także aby zdać sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za budowanie Kościoła na ziemi.

4. W poniedziałek i środę Msza św. tylko rano o godz. 7.oo

5. W piątek 13 stycznia Msza św. o godz. 17.3o a następnie Różaniec Fatimski – serdecznie zapraszamy.

6. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej – jest nowy numer Opiekuna, Tygodnik Niedziela, Przewodnik Katolicki.

7. W przyszłą niedzielę 15 stycznia o godz. 11.oo – dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 15 przedstawią Jasełka.

8. Plan kolędy 9-14 stycznia 2012r.

 

Komunikaty Parafialne

Nowy Rok 2012

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

1.Pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy od Narodzenia Chrystusa. Według prawa żydowskiego, każdy nowonarodzony chłopiec musiał być tego dnia obrzezany. Wybrano zatem bardzo stosowny dzień oktawy Narodzenia Pańskiego, aby po wyśpiewaniu hymnów Wcielonemu Słowu, złożyć odpowiedni hołd Jego Świętej Rodzicielce Maryi. Dogmat o Macierzyństwie Maryi oficjalnie włączono do kanonu kościelnego na Soborze w Efezie w 431 r.

2.Dzisiaj obchodzimy również Światowy Dzień Pokoju. Modlimy się o zachowanie pokoju w naszej Ojczyźnie i na całym świecie.

3.W czwartek z racji I czwartku nabożeństwo w bazylice św. Józefa o godz. 17.oo

4.W piątek uroczystość Objawienia Pańskiego znana w naszej tradycji świętem Trzech Króli. Tego dnia w kościele poświęcamy kadzidło i kredę, którą zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domów kreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara dodając cyfry bieżącego roku. Uroczystość Trzech Króli jest od roku dniem wolnym od pracy i szkoły przywróconym po latach. Dlatego w naszym kościele obowiązuje porządek Mszy św. tak jak w każdą niedziele. Jest to uroczystość dlatego w tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 6 stycznia to także pierwszy piątek miesiąca dlatego spowiedź w kościele dla dzieci od godz. 15.oo a Msza św. o godz. 16.oo.

5.Do chorych w domach pójdziemy w czwartek rano.

6.Katecheza przed chrztem dzieci także w czwartek 5 stycznia godz. 19.oo

7.W uroczystość Trzech Króli na Mszy św. o godz. 16.oo odbędzie się koncert kolęd z poezją bożonarodzeniową – serdecznie zapraszamy.Opłatek Akcji Katolickiej będzie 6 stycznia po Mszy św. o godz. 16.oo

8.W czasie kolędy kancelaria parafialna czynna tylko rano od godz. 8.oo do 9.oo

9.W sobotę po Mszy św. o godz. 7.oo rano nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca.

10.W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego.Na Mszy św. o godz. 16.oo dzieci przygotowujące się do I Komunii św. odnowią przyrzeczenia chrzcielne.

11.Spotkanie dla wszystkich, którzy w grudniu przyjęli sakrament bierzmowania i rozdanie zaświadczeń o przyjęciu tego sakramentu będzie w niedzielę 22 stycznia na Mszy św. o godz. 16.oo.

12.Pierwsze spotkanie dla kandydatów do bierzmowania (klasy II gimnazjum) będzie w niedzielę 29 stycznia – na Mszy św. o godz. 9.oo.

13.Spotkanie opłatkowe Rodziny Felicjańskiej - grupy z Piwonic w środę o godz. 16.00

14.W Nowy Roku 2012 życzymy naszym parafianom obfitości Bożych Darów za wstawiennictwem Maryi – Świętej Bożej Rodzicielki. Niech Ona wyprasza u swego Syna dar żywej wiary, nadziei i miłości, a także zdrowie i błogosławieństwo na cały Nowy Rok. Oby było no czasem zbawienia i doświadczenia Bożej dobroci i ludzkiej życzliwości.

15. Plan kolędy 2-7 stycznia 2012r.