Sierpień

Nabożeństwo dziękczynne za tegoroczne zbiory, za chleb odbędzie się w naszej parafii 29 sierpnia o godz. 15.oo.

To nabożeństwo połączone będzie z ucztą jubileuszową na 1oo-lecie naszej świątyni św. Gotarda przy uczestnictwie kapłanów, którzy pracowali w tej parafii na przestrzeni ostatnich lat i kapłanów rodaków.

Trwają prace w świątyni parafialnej – renowacja prezbiterium i kaplicy Najśw. Sakramentu. Prace będą ukończone do 20 sierpnia.

Trwają również prace konserwatorskie w zabytkowym kościele św. Wojciecha na  Zawodziu. W tym roku poddana konserwacji jest ambona, stalle i ściany w prezbiterium. Prace będą ukończone do końca września.

Odpust Porcunkuli – Matki Bożej Anielskiej (2 sierpnia).  Porcjunkula to mała część, niewielka porcja, kawałeczek. Słowo to kojarzy się z kościółkiem Matki Bożej Anielskiej w Asyżu wybudowanym w XVI wieku przy malutkiej kapliczce benedyktyńskiej z IX wieku. Miejsce to upodobał sobie św. Franciszek, który odnowił kościółek i przy nim zamieszkał. Tu zaczął się zakon franciszkanów, a później również klarysek – za sprawą św. Klary, która w kapliczce znalazła schronienie.

Historia Odpustu Porcunkuli sięga roku 1216, kiedy to św. Franciszek miła objawienie. Ukazał mu się Pan Jezus, który obiecał odpust zupełny tym, którzy po spowiedzi i komunii św. odwiedzą kapliczkę. Kolejni papieże potwierdzali odpust, a niektórzy stopniowo rozszerzali jego zasięg na kościoły I i II Zakonu Franciszkańskiego. 

Ostatecznie papież Paweł VI przyłączając się do swoich poprzedników, stwierdził, że każdy kto 2 sierpnia nawiedzi swój kościół parafialny, spełniając zwykłe warunki tj. odmówi Modlitwę Pańską, wyznanie wiary, przyjmie Komunię św., a także zmówi modlitwę w intencjach Ojca św. i wykluczy przywiązanie do grzechu – zyskuje odpust zupełny, czyli darowanie od Ojca miłosierdzia kar doczesnych na jakie zasługuje się przez swoje grzechy.

Odpust ten możemy ofiarować za wiernych zmarłych, by zostali uwolnieni od kar doczesnych, które zasłużyli swoimi grzechami.

 1. Dziękujemy pielgrzymom z naszej parafii, którzy uczestniczyli w Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę. Dziękujemy księdzu Michałowi i wszystkim osobom wspomagającym go w przygotowaniu i przeprowadzeniu naszej grupy. Dziękujemy wszystkim, którzy na różne sposoby wspomagali pielgrzymów by nie ustali w drodze.


2. W czwartek 26 sierpnia uroczystość Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej. Msza św. o godzinie 7:30, 9:00 i 10:16 w Piwonicach. Msza św. wieczorowa o godz. 18:00. Niech udział w tym dniu we Mszy św. nas przemienia i przybliża do Boga.


3. W piątek 27 sierpnia o godz. 16:00 comiesięczne spotkanie Apostolatu Maryjnego przy naszej parafii.


4. W niedzielę 29 sierpnia o godz. 7:30 Msza św. w intencji kapłanów i adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 9:00.


5. Niedziela 29 sierpnia to święto dziękczynienia naszej parafii za 100 lat istnienia świątyni św. Gotarda i święto dziękczynienia za chleb z tegorocznych zbiorów.
Uroczysta Msza Jubileuszowa z udziałem kapłanów rodaków z naszej parafii, kapłanów, którzy pracowali w tej parafii o godz. 15:00 - serdecznie zapraszamy.


6. Słowa z oświadczenia Prezydium Episkopatu Polski: „... Krzyż, który jest znakiem bezgranicznej miłości Boga do człowieka oraz ustawicznym wołaniem o jedność i miłość wśród ludzi, stał się narzędziem politycznego przetargu i niemym świadkiem słów pełnych nienawiści i zacietrzewienia. Szeroko nagłaśniany w mediach spór staje się politycznym tematem zastępczym w czasie, gdy narasta kryzys ekonomiczny i ponoszone są podatki. Polska potrzebuje wspólnie podejmowanych głębokich reform, a pomoc powodzianom i usuwanie skutków powracających kataklizmów wymaga długotrwałego wysiłku rządu i społeczeństwa. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli za przejawy szacunku wobec znaków krzyża, gdziekolwiek byłby ustawiony. Apelujemy o natychmiastowe zaprzestanie gorszących sporów. Znak krzyża nie może być środkiem do osiągnięcia najsłuszniejszych nawet celów drugorzędnych../ (Całość oświadczenia w gablotce kościoła).


7. Polecamy prasę katolicką.

Szczęść Boże