Marzec

- zaczyna się pasyjny okres Wielkiego Postu. Od V niedzieli Wielkiego Postu krzyże w kościołach są zasłonięte. Tak pozostanie aż do liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek. Zakrywamy krucyfiksy po to, aby na nowo odkryć tajemnicę przejścia ze śmierci do życia w dniach Triduum Paschalnego.

- w środę 24 marca o godz. 19.00 katecheza parafialna dla młodzieży I klas ponadgimnazjalnych.

- W niedzielę Palmową poświęcenie palm na każdej Mszy św. Uroczysta procesja z palmami rozpocznie się 28 marca o godz. 11.00 przy kościele św. Wojciecha na Zawodziu.

- Ogłaszamy konkurs z nagrodami na najdłuższą i najładniejszą palmę.

Plan rekolekcji wielkopostnych

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Spotkania:
- niedziela godz. 9.00
- wtorek (9 marca) godz. 18.30
- czwartek (11 marca) godz. 18.30
- niedziela (14 marca) godz. 9.00 - dla Rodziców młodzieży bierzmowanej

Rekolekcje dla młodzieży ze Szkół:
- czwartek 11 marca
godz. 8.15 - szkoła przy ul. Budowlanych
godz. 9.30 - Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych
godz. 11.00 - szkoła przy ul. Handlowej
godz. 12.30 - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla słabo słyszących i nieszyszących
- piątek 12 marca
godz. 8.15 - szkoła przy ul. Handlowej
godz. 9.30 - Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych
godz. 11.00 - szkoła przy ul. Budowlanych

• Druga niedziela Wielkiego Postu łączy dwa skrajne momenty z życia Jezusa Chrystusa: Kuszenie Jezusa z ubiegłej niedzieli pokazało, że droga, którą obrał jest drogą Mesjasza ubogiego, pokornego i cierpiącego. Natomiast dziś ukazany jest Jezus Chrystus w chwale, przemieniony na górze Tabor. Przez pokazanie swoje chwały Jezu pragnie umocnić swoich uczniów, a więc także i nas na trudnej drodze Krzyża.

• Czy wiesz jak wyglądał Krzyż na którym umarł Jezus z Nazaretu? Chrystus dźwigał na Golgotę kilkudziesięciu kilogramową belkę - tę zawieszono wraz z Nim na gotowym słupie, który był wbity w wykutej wcześniej skalne zagłębienie. Skazańcy mogli konać na takim krzyżu nawet kilka dni. Zazwyczaj jednak umierali na skutek uduszeniu lub upływu krwi. Czasem żołnierze skracali ich cierpienia zabijając ich.

• W tym tygodniu 5 marca pierwszy piątek miesiąca. Msze święte będą o godz. 7.00, następnie o 17.00 dla dzieci oraz o 18.00 - sak. Sakrament spowiedzi sprawowany będzie od godz. 16.00. Droga krzyżowa będzie o godz. 9.00 oraz o 17.30. Chorych w domach z posługą sakramentalną odwiedzimy od godz. 8.00.

• 6 marca przypada pierwsza sobota miesiąca - po Mszy św. o godz. 7.00 wystawienie Najśw. Sakramentu i Nabożeństwo Fatimskie Pierwszych sobót miesiąca.

• Spotkanie kandydatów do Sakramentu Bierzmowania z klas III gimnazjm - 7 marca na Mszy św. o godz. 9.00.