Czerwiec

1.     W środę 23 czerwca obchodzimy Dzień Ojca. W Polsce ten dzień znany jest od 45 lat. Pamiętajmy w tym dniu o modlitwie w intencji Ojców, wyrażając w ten sposób wdzięczność – za to jak ważną rolę odgrywa Ojciec w rodzinie.

Panie Boże wszechmogący przyjmij naszą pokorną modlitwę za ziemskich ojców, niech żyją długi i szczęśliwie. Niech zawsze pamiętają, że są w rodzinach kapłanami domowych ognisk.

 

2.     W piątek 24 czerwca przypada uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela – ostatniego z proroków, który łączy Stare i Nowe Przymierze. Św. Jan Chrzciciel potrafił odczytać swoje powołanie, niech dla nas będzie wzorem odczytywania Bożych planów wobec naszego życia.

 

3.     W tym tygodniu rozpoczynają się wakacje. Przypominamy dzieciom, młodzieży, rodzicom o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy św.

Zauważamy, że słabnie frekwencja na niedzielnych i świątecznych Mszach św. – szczególnie młodzieży. Jako powody młodzi podają  najczęściej brak dobrych relacji z rodzicami – słaba wiara rodziców i nieuczęszczanie ich na niedzielną Mszę św. Jeśli dzieci dostrzegają, że rodzice traktują Mszę św. jak przykry obowiązek dorastając automatycznie zaczynają przejmować taką postawę i przestają wierzyć.

Beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki jest ogromnym wydarzeniem dla Kościoła i naszej Ojczyzny. Męczennik za wiarę. Wpatrując się w postać nowego błogosławionego uczymy się autentycznego przeżywania naszej wiary. W każdym miejscu i czasie trzeba być człowiekiem wiary, uczniem Chrystusa, który nigdy nie waha się do Niego przyznać i robi co w jego mocy, by żyć Ewangelią w całej pełni. Ks. Jerzy to patron na dziś i jutro. Jestem ciekawy co myślą dziś, którzy wydali rozkazy i ci, którzy bestialsko mordowali i zatapiali w Wiśle pod Włocławkiem skrępowane powrozami  z przywiązanymi kamieniami ciało ks. Jerzego?

Trwa miesiąc czerwiec z piękną uroczystością i oktawą Bożego Ciała.  Poświecenie wianków i ziół na zakończenie oktawy. O tym wiedzą już starsze osoby – ile w tym wszystkim głębokiej wiary i uwielbienia Boga stwórcy za piękno stworzonego świata.

Pierwsza niedziela czerwca to dzień wdzięczności Bożej Opatrzności. Wiara w opatrzność wiążę się  z modlitwą:

·         o łaskę pokładania całej ufności w Bogu niezależnie od różnych doświadczeń życiowych,

·         o umiejętność współpracy z Bogiem, który daje człowiekowi zadanie do wypełnienia,

·         o wiarę w Chrystusa jako źródło nadziei pozwalającej bez lęku o przyszłość budować historię zbawienia  w łonie historii ludzkiej,

·         dziękczynienia za łaski otrzymane w tym miesiącu.

Spotkania w czerwcu:

- dla Akcji Katolickiej – w niedzielę 6 czerwca o godz. 17.00

- dla kandydatów do Sakramentu bierzmowania (II klasy Gim.) – w środę 9 czerwca  o godz. 19.00

- dla II klas ponadgimnazjalnych  w niedziele 13 czerwca o godz. 17.00

- dla I klas ponadgimnazjalnych – w środę 16 czerwca o godz. 19.00

- dla wspólnoty modlitewnej św. Ojca Pio – piątek 25 czerwca o 16.30

- dla Apostolatu Maryjnego -  w niedzielę 27 czerwca o godz. 15.00

- dla wspólnoty Wiara i światło – obóz 29 czerwca od 4 lipca w Mikorzynie