Kościół św. Wojciecha na Zawodziu

Wczesnośredniowieczne grodzisko w Kaliszu na Zawodziu w granicach parafii św. Gotarda, to niepozorna pozostałość niegdyś świetnego grodu, jednego z największych ośrodków państwa piastowskiego. Ten gród to perła Kalisza.

Ze względu na istnienie na dawnym podgrodziu, kościoła pod wezwaniem św. Wojciecha i bogatej tradycji ustnej jest domniemanie, że św. Wojciech odwiedził Kalisz. Mogło to łączyć się z podróżą świętego z Węgier przez Kraków do Gniezna. Kalisz był wtedy jednym z głównych grodów na trasie misyjnej św. Wojciecha.

Prace archeologiczne, prowadzone na miejscu grodu w Kaliszu doprowadziły do odkrycia reliktów romańskiego Kościoła, kolegiaty pod wezwaniem św. Pawła.

Ciekawe i ważniejsze jest dla nas to, że w miejscu, gdzie odkryto fundamenty kościoła romańskiego stał wcześniej inny kościół drewniany i był to prawdopodobnie pierwszy kościół na grodzisku z początków XI wieku pod wezwaniem św. Wojciecha.

Dzisiejszy kościół drewniany pod wezwaniem św. Wojciecha na podgrodziu pochodzi z XVIII wieku. Jest żywa wiara wiernych zamieszkujących dzielnice Zawodzie, że św. Wojciech był na Zawodziu i wygłosił kazanie, dziś ta dzielnica nazywana jest królewskie Zawodzie, ponieważ nazwy ulic tego osiedla zaczerpnięte są od imion i nazwisk królów polskich. W kościele św. Wojciecha na Zawodziu, który jest w granicach parafii św. Gotarda odprawiane są Msze św. z okazji Odpustu "Emaus" II dzień świąt Wielkanocy. Odpust ku czci św. Wojciecha w niedziele po uroczystości św. Wojciecha, ten odpust związany jest również z rozpoczęciem sezonu wioślarskiego na rzece Prosną z udziałem Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego, odpust Matki Bożej Śnieżnej w dniu 5 sierpnia. Organizowane są okolicznościowe uroczystości np. poświęcenie łodzi św. Wojciecha, rocznice Zbrodni Katyńskiej ze specjalnym programem, a od roku 2006 Zaduszki świętowojciechowe 2 listopada.

W związku z wizytą Ojca św. Jana Pawła II w Kaliszu 4.VI.1997r. wierni parafii św. Gotarda ufundowali św. Wojciechowi dzwon, który nosi imiona: św. Wojciech, Jan Paweł II, Głos Sumienia. Ten dzwon został uroczyście poświęcony na placu celebry 4.VI. 1997r przez papieża Jana Pawła II.

W następnym roku 1998 wybudowana została dzwonnica do zawieszenia dzwonu Głosu Sumienia. Poświęcenie dzwonnicy i uderzenie poraź pierwszy dzwonu odbyło się 8i czasie odpustu ku czci św. Wojciecha w 1998r pod przewodnictwem Ks. Biskupa Teofila Wilskiego sufragana Kaliskiego.

W czasie tego odpustu na zakończenie uroczystej sumy, ks. proboszcz parafii św. Gotarda w nawiązaniu do historycznego miejsca jakim jest gród piastowski na Zawodziu, by to miejsce, gdzie miał swój początek prastary gród nad Prosną Kalisz, by to miejsce było znane, odwiedzane przez dzisiejszych Kaliszan i całą młodą diecezje Kaliską i nie tylko rzucił hasło, by na wzór Krakowa, Gniezna odbywała się uroczysta procesja ulicami miasta Kalisza, by wędrowano od najstarszego miejsca, gdzie koncentrowało się życie w dawnych czasach do najbardziej żywotnego miejsca dziś jakim jest Sanktuarium św. Józefa. Nazwano tę procesje, jeśli będzie się odbywać Procesją "od Wojciecha do Józefa". Pomysł został bardzo życzliwie przyjęty przez licznie zebrane duchowieństwo jak i wiernych.

Inicjatywa organizowania tej procesji została przekazana Księdzu Biskupowi Ordynariuszowi, który bardzo pozytywnie przyjął tę inicjatywę i określił, że będzie to procesja dla uczenia Patrona miasta św. Józefa, czczonego w obrazie św. Rodziny.

Pierwsza taka procesja "od Wojciecha do Józefa" odbyła się 1 Pierwszą niedzielę czerwca 1998 w godzinach popołudniowych, pod przewodnictwem pasterza diecezji księdza Biskupa ordynariusza Stanisława Napierały.

Pomysłodawca tej procesji proboszcz parafii św. Gotarda w pierwszej, historycznej nie brał udziału, miał złamaną nogę, nadsłuchiwał z głośników śpiew i modlitwy, które dochodziły przez otwarte okno pokoju na plebanii. Było to niesamowite przeżycie, ale i cierpienie.

Na stałe procesja "od Wojciecha do Józefa" została złączona z rocznicą wizyty Ojca św. w Kaliszu i odpustem Opieki w Sanktuarium św. Józefa, jest to sobota przed I niedzielą czerwca w godzinach wieczornych...

Procesja ta zgodnie z życzeniem Pasterza diecezji księdza Biskupa ordynariusza jest przede wszystkim dla oddania czci św. Józefowi patronowi miasta Kalisza.

2 XI 2009 przy kościele św. Wojciecha został wkopany kamień milowy przekazany przez Prezesa Stowarzyszenia Polski Szlak Bursztynowy Pana Bogusława Abramka i wiceprezesa Stowarzyszenia Polski Szlak Bursztynowy, wicestarostę wielkopolskiego Pana Janusza Antczaka aby ten kamień milowy jak dawniej wskazywał drogę wędrującym po bałtycki bursztyn kupcom, tak niech i dzisiaj prowadzi różnej nacji turystów ku Bałtykowi i przypomina im sławny w starożytności Szlak Bursztynowy.