Duszpasterze

Nasi duszpasterze

 

Ks. prałat dr Andrzej Latoń - proboszcz parafii św. Gotarda w Kaliszu

 

Ksiądz prałat dr Andrzej Latoń święcenia kapłańskie przyjął w 1987 roku we Włocławku. W 2012 roku został ustanowiony wikariuszem generalnym diecezji kaliskiej. 6 maja 2015 roku został mianowany przez biskupa Edwarda Janiaka proboszczem parafii p.w. św. Gotarda.

 

Ksiądz Prałat jest kapelanem Jego Świątobliwości, kan. grem. kap. kol., Prezes Polskiego Studium Józefologicznego w Kaliszu, Dyrektor Centrum Józefologicznego w Kaliszu, członek Rady Kapłańskiej


 

 

 

 

Ks. Witold Kałmucki urodził się 8 października 1979r. w Jarocinie. Jego rodzinna miejscowość to Witaszyce. Tam też uczęszczał do szkoły podstawowej, którą ukończył w 1994 roku. W czwartej klasie został ministrantem w parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Witaszycach. W roku 1998 ukończył Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Jarocinie. Do Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu wstąpił w 1999r. Posługę diakona pełnił w parafii p.w. św. Mikołaja w Kaliszu. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk J.E. Ks. Bpa Stanisława Napierały 28 maja 2005 roku. Pierwszą parafią, w której podjął posługę duszpasterską była parafia p.w. Chrystusa Króla w Jarocinie. Po czterech latach został skierowany do parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie. Tam również posługiwał przez cztery lata. Od 1 lipca 2013 roku jest wikariuszem w parafii św. Gotarda w Kaliszu.

 

 


 

 

Ks. Rafał Grzęda - Od maja 2016 roku w parafii p. w. św. Gotarda.

 


Z parafii pochodzą kapłani:
Ks. Światły Piotr, Ks. Nowacki Arkadiusz, Ks. Kucharski Ryszard, Ks. Piotrowski Jakub, ks. Karolak Grzegorz, Ks. Machowicz Waldemar, Ks. Kałużny Tadeusz, Ks. Przybyła Andrzej